publicerad: 2021  
rask raskt raska
adjektiv
som ut­för något snabbt och effektivt och gärna med glatt humör
hon är pigg och rask; den nye med­arbetaren var en rask och trevlig pojke; de av­slutade raskt samman­trädet (adverbial)
sär­skilt om förflyttning till fots
en rask promenad; hon gick i rask takt
rask och kry friskhan är 92 år och rask och kry
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska rasker; av lågtyska rasch med samma betydelse; av ovisst urspr.