SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gage [ga´] substantiv ~t [ga´∫et], plur. ~r [ga`∫er] äv. ~, best. plur. ~rna [ga`∫erna] äv. ~n [ga´∫en] gag·etersättning för visst (mer till­fälligt) arbete särsk. för artist­uppträdande arb.scen.JFRcohyponymhonorarcohyponymarvodecohyponymlön artistgagemånadsgagegaget för två konserter blir 15 000 kronorett gage (på BELOPP) (för ngt)sedan 1627av fra. gage ’pant; lön’; nära besl. med 3vad 2,3; jfr engagera