publicerad: 2021  
realisation realisationen realisationer
re·al·is·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 försäljning till ned­satt pris i större skala
realisationspris
realisation (av/på något)
realisation (av något)
realisation (något)
han köpte kostymen på den stora realisationen efter jul
belagt sedan 1865; till realisera
2 omvandling av (viss) till­gång till pengar genom försäljning; särsk. beträffande fasta till­gångar
realisation (av något)
hon skaffade rörelse­kapital genom realisation av en del av fastighetsinnehavet
spec. försäljning av ett före­mål som blivit ut­mätt
belagt sedan 1793