publicerad: 2021  
realvärde real­värdet real­värden
re·al|­värd·et
substantiv
rea`lvärde
verkligt, under­liggande värde hos viss till­gång i mots. till vad man (vid viss tid­punkt) kan få betalt vid försäljning
äv. mer konkret om värde­beständig till­gång
han försökte skydda sig mot inflationen genom att investera i real­värden
belagt sedan 1847