publicerad: 2021  
recension recensionen recensioner
re·cens·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(tidnings)artikel med granskning och bedömning av bok, film eller annan (kulturell) före­teelse normalt med an­språk på att vara väg­ledande för läsarna
bokrecension; filmrecension; teaterrecension
en recension (av någon/något)
en recension (av någon)
en recension (av något)
en positiv recension; en negativ recension; en ned­görande recension; boken har fått bra recensioner
äv. något ut­vidgat
tv-programmets recensioner av veckans film­premiärer
belagt sedan 1758