publicerad: 2021  
redo ingen böjning
adjektiv
re`do
beredd ofta till snabb, beslutsam handling
redo (för någon/något/att+verb)
redo (för någon)
redo (för något)
redo (för att+verb)
redo (till något) redo (att+verb)
är du redo att sätta igång?; poliserna stod redo med batongerna; de gjorde sig redo för av­färd
äv. om icke-levande före­teelse
rummen står redo att ta emot gästerna
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska reþo; trol. till lågtyska rede 'färdig'; jfr ur­sprung till redan
All­tid redo. Scouternas lösen