publicerad: 2021  
reducering reduceringen reduceringar
re·duc·er·ing·en
substantiv
reduce´ring
det att reducera något
reducering (av någon/något) (till någon/något)
reducering (av någon) (till någon)
reducering (av någon) (till något)
reducering (av något) (till någon)
reducering (av något) (till något)
spec. i boll­spel
reduceringsmål
borta­laget ledde med 2–0 när NN nickade in reduceringen (till 2–1)
belagt sedan 1855