publicerad: 2021  
regi regin
substantiv
[-∫i´]
(konstnärlig) sam­ordning och ledning av film­inspelning eller för­beredelser för teater­föreställning
regianvisning; regiassistent
regi (av någon/något)
regi (av någon)
regi (av något)
en pjäs i regi av Suzanne Osten; han står för både manus och regi; få pris för bästa regi på Guldbagge­galan
äv. konkret om an­visningar vid film­inspelning m.m.
ge regi åt en ensemble; ta regi
äv. ut­vidgat om organisation av annan verksamhet i vissa ut­tryck
kurser i universitetets regi; dag­hem i privat regi
belagt sedan 1825; av franska régie 'förvaltning; regi', till régir 'styra'; jfr ur­sprung till regera