publicerad: 2021  
regissera regisserade regisserat
verb
[-∫ise´-]
konstnärligt sam­ordna och leda film­inspelning, för­beredelser för teater­föreställning eller dylikt
någon regisserar något
filmen Kör­karlen regisserades av Victor Sjöström
äv. med av­seende på person ge regi
någon regisserar någon
han trivdes bäst med att regissera mindre ensembler
äv. ut­vidgat, ibland med an­tydan om onaturlighet
den dramatiskt och färg­starkt regisserade vakt­avlösningen; spektaklet i sam­band med hans av­gång var väl regisserat
belagt sedan 1872; se ur­sprung till regissör
regisseraregisserande, regissering, regi