publicerad: 2021  
regressiv regressivt regressiva
re·gress·iv
adjektiv
[-si´v] el. [reg´-]
1 i vetenskapliga samman­hang tillbakagående
en regressiv befolknings­utveckling
belagt sedan 1810
2 som verkar i mot­satt riktning mot den normalt förväntade el. av­sedda
MOTSATS progressiv 2
många indirekta skatter är i praktiken regressiva, dvs. de drabbar låginkomst­tagare hårdare än höginkomst­tagare
spec. språk­vetenskap som före­griper språk­ljud som ska ut­talas senare
att "pann­kaka" ofta ut­talas som "pangkaka" är ett exempel på regressiv assimilation
belagt sedan 1845