publicerad: 2021  
relativ relativt relativa
re·lat·iv
adjektiv
re´lativ el. rel´ativ
1 som står i ett förhållande till en viss storhet och normalt jäm­förs med den el. med någon fast­lagd skala
MOTSATS 1absolut
relativ fuktighet; det relativa betygs­systemet; relativ frekvens; det gamla tale­sättet "allt är relativt"
äv. ganska stor med hän­syn till om­ständigheterna
inne i skogen var de i relativ säkerhet
relativ majoritet se majoritet
relativt sett för­hållandevisSverige är relativt sett ganska fram­stående i rymd­teknik och rymdforskning
belagt sedan 1735; av senlat. relati´vus med samma betydelse; jfr ur­sprung till relatera
2 som in­leder en bi­sats och syftar till­baka på ett ord i den över­ordnade satsen om vissa pronomen och adverb
relativa adverb som "där", "dit" och "var­med"; relativa pronomen som "vilken" och "som"
äv. om mot­svarande bi­sats
belagt sedan 1806