publicerad: 2021  
repetition repetitionen repetitioner
re·pet·it·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att repetera
repetitionskurs; repetitionslokal
repetition (av något/sats)
repetition (av något)
repetition (av sats)
(på/under/vid) repetitionen
() repetitionen
(under) repetitionen
(vid) repetitionen
spec. om in­övande av musik- el. teater­stycke
en offentlig repetition; en öppen repetition; just nu på­går repetitionerna för fullt in­för nyårsrevyn
spec. äv. i militära samman­hang
belagt sedan 1730; av lat. repeti´tio med samma betydelse; till repetera