SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
galt substantiv ~en ~ar galt·en1svin av han­kön zool.JFRcohyponymfargaltcohyponymorne vildsvinsgalten lösspringande galt kan vara farlig för barngalten vänslades med suggansedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. galter; gemens. germ. ord av om­diskuterad här­ledning 2öppen ugn eller järn­gryta för upp­värmning och torkning vid bygge vanligen eldad med koks histor.tekn.galtugntorkgaltäv. om liknande murad ugn för torkning av mat­varor, säd etc. vid låg temperatursedan 1914till galt 1 i bildlig anv. 3av­långt tackjärnsstycke med halv­runt till tre­kantigt tvär­snitt nu­mera mest anv. för gjuteriändamål metallurg.äv. om klumpiga och kompakta före­mål med liknande form, anv. t.ex. till bar­last i båtsedan 1734till galt 1 i bildlig anv.