publicerad: 2021  
rov rovet, plural rov, bestämd plural roven
rov·et
substantiv
1 fångst och dödande av (andra) djur till föda; ut­fört av djur
JFR fångst
leva av rov; lura på rov; natt­djur strök om­kring på rov
äv. om mänskligt över­grepp eller dylikt
rov och plundring
spec. bort­rövande av människa
spec. äv. i ut­tryck för hänsyns­lös vinnings­lystnad eller dylikt vanligen i sammansättn.
rovjakt
inte akta för rov inte genera sig förhan aktade inte för rov att ta den sista kak­biten
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska rof; av lågtyska rof 'rov; byte'; jfr ur­sprung till robe, röva; i idiomet inte akta för rov (1831) betyder akta för ung. 'an­se som'
2 djur (eller människa) som fångas och dödas av djur
ett rov (för någon/något)
ett rov (för någon)
ett rov (för något)
släppa sitt rov; katten fångade sitt rov; myggorna föll rov för glupska svalor
äv. om människors byte
väg­visarna ville ha sin an­del av rovet från över­fallet
äv. bildligt
dokumenten blev lågornas rov; han är ett rov för mot­stridiga känslor
belagt sedan 800-talet (i sms.; (runsten, Rök, Östergötland)) runform raubu (dat.)