publicerad: 2021  
ryktbar ryktbart ryktbara
rykt·bar
adjektiv
ryk`tbar
mycket om­talad för sina anmärknings­värda (positiva) egenskaper
en internationellt ryktbar forskare; de ryktbara katakomberna i Rom
belagt sedan 1710