publicerad: 2021  
råk råken råkar
råk·en
substantiv
lång­sträckt spricka med öppet vatten i is­beläggning på sjö eller hav bildad genom att isen dragits samman av stark kyla
belagt sedan 1640; sv. dial. råk 'hårbena; hö­sträng; ström­fåra'; trol. besläktat med rak