publicerad: 2021  
räkning räkningen räkningar
räkn·ing·en
substantiv
`kning
1 det att hålla kontroll på an­tal eller om­fattning
felräkning; folkräkning; huvudräkning; rösträkning
(hålla) räkning (något/några)
(hålla) räkning (något)
(hålla) räkning (några)
hon försökte hålla räkning på det exakta an­talet timmar hon arbetade; efter 158 trapp­steg tappade hon räkningen
behålla något för egen räkning behålla något för sig självhon behöll papperen för egen räkning
det får stå för någons räkning det får någon an­svara förhan ut­trycker ganska kraftiga åsikter i in­sändaren, men det får stå för hans räkning
död räkning bestämning av ett far­tygs kurs och fart utan hän­syn till vind eller ströme. d.
ett streck i räkningen se streck
gå ner för räkning slås nerom boxare: han fick in ett special­slag som fick mot­ståndaren att gå ner för räkning ○ ofta bildligtvarslet drabbar en kommun som redan har gått ner för räkning
(göra något ) för någons räkning (göra något) i någons ställehan an­höll om hennes hand för sin sons räkning
hålla någon räkning för något vara tacksam mot någon för någotde höll honom räkning för hans imponerande kunskaper i ämnet
vara ur räkningen inte längre komma i frågavem skulle nu vinna när förhands­favoriten var ur räkningen?
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska räkning
2 förteckning med upp­gifter om belopp som ska betalas för köpt vara eller ut­fört arbete med specifikation av varan, arbetet etc.
elräkning; hotellräkning; telefonräkning
en räkning (belopp)
en saftig räkning; en saltad räkning; skicka en räkning; betala månadens räkningar; en hög med obetalda räkningar
äv. om permanent förteckning av sådant slag
JFR 1kredit
köpa på räkning i lant­handeln
äv. om konto som inte en­bart registrerar skulder
balansräkning; kapitalräkning
göra upp räkningen utan värden något ålderdomligtbestämma något utan att ta hän­syn till viktig personstyrelsen gjorde upp räkningen utan värden när de inte tog hän­syn till med­lemmarnas önske­mål
på löpande räkning med redo­visning och betalning efter­handefter gällande dagspris: gott förtroende mellan parterna kan tala för en entreprenad på löpande räkning istället för bruk av fast­pris
ta något med i räkningen beakta något
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen