publicerad: 2021  
1rätta ingen böjning
substantiv
rätt`a
i vissa ut­tryck riktigt till­stånd
till rätta
lägga håret till rätta
äv. riktigt läge
hon satte sig till rätta i fåtöljen
äv. abstrakt
finna sig (väl) till rätta an­passa sig till en ny situationhon har funnit sig väl till rätta i stor­staden och redan fått nya vänner
hjälpa någon till rätta ge någon väg­ledning i en ny situationidag startar SM i häst­hoppning och på plats finns 150 funktionärer som bygger hinder, kokar kaffe och hjälper folk till rätta
komma till rätta åter­finnaskatten var borta i två veckor innan den kom till rätta
komma till rätta med något lösa (problemet med) någotdet behövs kraft­tag för att komma till rätta med bostads­bristen i stor­städerna
ställa allt till rätta ordna något till det bästahan skämdes som en hund men bad om ur­säkt i ett försök att ställa allt till rätta
tala någon till rätta få någon att in­se sitt miss­tagde försökte tala honom till rätta och få honom att erkänna vad han hade gjort
visa någon till rätta visa någon rätt vägde gick vilse i Köpen­hamn, men en vänlig dam visade dem till rätta
belagt sedan 1347 (privilegier för allmogen på Kopparberget utfärdade av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska til rätta; efter lågtyska to rechte med samma betydelse, till recht 'rätt'; jfr ur­sprung till 3rätt 1
2rätta rättade rättat
verb
rätt`a
1 förbättra genom att ändra felaktigheter i text
någon rättar (till) något
rätta skrivningar; rätta ett manuskript
äv. med av­seende på (yttrande av) person, spec. i fråga om språkfel
någon rättar någon
rätta mig om jag har fel; han rättade all­tid folk som sade "han till­hör en av de bästa"
äv. med av­seende på felaktighet
rätta det som är fel
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska rätta 'ut­sträcka; rätta; döma; straffa'; gemensamt germanskt ord; bildn. till 1rätt
2 ibland med partikelnin ställa in i viss verknings­riktning
någon rättar (in) något
rätta in siktet på geväret
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga
3 göra rak
någon rättar något
rätta ledet
belagt sedan 1541
rättarättande, rättning