publicerad: 2021  
rättfärdiggöra rättfärdiggjorde rättfärdiggjort, presens rättfärdiggör
verb
[rät`-] el. [-fä`rd-]
göra fri från skuld vanligen i religiösa samman­hang
någon/något rättfärdiggör (någon)
någon rättfärdiggör (någon)
något rättfärdiggör (någon)
tron rättfärdig­gör syndare
belagt sedan 1615
rättfärdiggörarättfärdiggörande, rättfärdiggörelse