publicerad: 2021  
1rör röret, plural rör, bestämd plural rören
rör·et
substantiv
1 lång­smal cylindrisk an­ordning som är ihålig och öppen i båda ändarna vanligen för transport av vätska el. gas
rörskarv; avgasrör; blåsrör; kapillärrör; plaströr; stuprör; sugrör; vattenledningsrör
lägga rör; rensa rören; det var stopp i röret; rören för avloppsvattnet ligger ett par meter under mark­ytan
äv. om (del av) växt av mot­svarande form
äv. om liknande kroppsligt organ
äv. om liknande an­ordning som är öppen bara i ena ändan
eustachiska röret öron­trumpeten
raka rör var­dagligtdirekt kontakt eller informationutan mellanled el. om­vägar; ofta om upp­riktighet eller dylikt: i kommunikationen mellan spelarna var det raka rör som gällde
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska rör, urspr. 'ihåligt vassrör'; gemensamt germanskt ord; jfr ur­sprung till , rördrom
2 luft­tom glasbehållare med två eller flera elektroder som kan lik­rikta eller förstärka elektriska signaler
belagt sedan 1900
3 vapen­teknik vanligen i sammansättn. an­ordning för tändning av projektil som får spräng­laddningen att detonera under vissa förut­sättningar
anslagsrör; tidrör; tändrör
belagt sedan 1734
4 vanligen i sammansättn. typ av skrid­sko med skenan in­fälld i en ihålig cylinder
JFR grillor
belagt sedan 1900
2rör ingen böjning
substantiv
rå och rör se
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska rör; trol. besläktat med röse