publicerad: 2021  
rörig rörigt röriga
rör·ig
adjektiv
`rig
som präglas av stor oordning
JFR stökig
rörig (att+verb)
det var rörigt på mat­bordet; i hallen var det all­tid trångt och rörigt
äv. abstrakt osammanhängande, förvirrad
ett rörigt debatt­inlägg; hennes liv var rörigt efter skils­mässan
belagt sedan 1652