SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
geme´nsam adjektiv ~t ~ma ge·men·sam1som delas eller inne­has av flera personer om före­mål, lokal e.d. NollJFRcohyponymallmän 1cohyponymömsesidig städa de gemensamma ut­rymmenaäv. om ngt abstraktett gemensamt språkde planerade sin gemensamma fram­tidspec. i ut­tryck för (möjlighet till) o­tvungen sam­varohon har inte mycket gemensamt med sina kusinergemensam (för ngra)sedan 1710efter ty. gemeinsam med samma betydelse 2som ut­förs av flera personer till­sammans NollJFRcohyponymsamfälld han gjorde gemensam sak med sina tidigare mot­ståndarede borgerliga siktade på att gemensamt bilda regering (adv.)äv. med ton­vikt på de faktorer som sam­verkar i ut­förandet av ngtmed gemensamma krafter lyckades de flytta pianotsedan 1830Gemensam säkerhet.Sammanfattande benämning på Palmekommissionens program för nedrustning (1982)