SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gen- förled 1(mitt) emot åld.Nollgenboäv. bildligt i fråga om oppositionåld.JFRcohyponym1mot 2 gendrivagensagagensträvigäv. mer neutraltgenmälasedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. gen ’till­baka; emot’; gemens. germ. ord (ty. gegen ’emot’, eng. again ’åter; i­gen’); till 1gen 2som mot­prestation NollJFRcohyponym1mot 4 gengäldgengåvagentjänstäv. i fråga om icke-levande före­teelsergenklanggenljudaäv. med ton­vikt på upp­repninggengångaregentasedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen