publicerad: 2021  
samhällsklass samhälls­klassen samhälls­klasser
sam·hälls|­klass·en
substantiv
sam`hällsklass
stor grupp människor med lik­artad ställning i sam­hället beträffande ut­bildning, in­komst och dylikt och ibland (i marxistisk tolkning) beträffande ställning i produktionen
målet för regeringens politik var att minska klyftorna mellan samhälls­klasserna
belagt sedan 1800