publicerad: 2021  
samklang sam­klangen
sam|­klang·en
substantiv
sam`klang
det att stämma över­ens oftast på ett abstrakt plan
samklang (mellan några)
samklang (med någon/något)
samklang (med någon)
samklang (med något)
leva i sam­klang med naturen
spec. (i fråga) om ljud, sär­skilt toner, som harmonierar med var­andra
ensemblens lödiga sam­klang
belagt sedan 1810