publicerad: 2021  
sammanträffande samman­träffandet samman­träffanden
samm·an|­träff·and·et
substantiv
samm`anträffande
1 planerat möte vanligen mellan personer
ett sammanträffande (mellan några) ett sammanträffande (med någon)
föräldrarna bad om ett samman­träffande med rektorn
belagt sedan 1880
2 slump­mässig och över­raskande sam­tidig före­komst av olika före­teelser eller händelser
freds­fördraget under­tecknades på års­dagen av krigs­utbrottet – ett egendomligt samman­träffande
belagt sedan ca 1815