SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ge´nesis substantiv, best. f. ~, n-genus gen·es·isdet att komma att existera relig.vetenskapl.JFRcohyponymuppkomstcohyponymursprungcohyponymskapelsecohyponymtillblivelse universums genesis – kan bigbang­teorin tillfreds­ställande förklara den?äv. om (skapelsen åter­given i) 1:a Mosebokvanligen med versal prästen ut­gick från orden i Genesis 12sedan 1812se genes