SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gene´tisk adjektiv ~t gen·et·isksom har att göra med genes eller genetik biol.med.JFRcohyponymärftlig genetisk förädlinggenetisk informationvarje människa har sin speciella genetiska kodgenetiskt betingade sjukdomar (adv.)sedan 1808till grek. gen´esis ’ur­sprung’; jfr genus