publicerad: 2021  
1samt
adverb
jämt och samt se jämt
samt och synnerligen något ålderdomligtgenom­gående, utan undan­tagde var samt och synnerligen konservativt lagda och tyckte inte om några ny­modiga på­fund
belagt sedan 1495 (Om djefvulens frestelse (Gerson)); samt och synnerligen 1547; fornsvenska iämt ok samt; jfr ur­sprung till 2samt!!
2samt
konjunktion
och där­till även särsk. som sista binde­ord vid upp­räkningar (och ofta före­gånget av "och" i upp­räkningen)
JFR och 1
i bistron serveras varma och kalla rätter samt smör­gåsar
belagt sedan 1552; av lågtyska samt, samet med samma betydelse; nära besläktat med sam- och samma