SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ge`nförändrad adjektiv genförändrat gen|­för·ändr·adsom ut­satts för gen­förändring och där­med av­viker från den naturliga varianten av växten el. djuret i fråga biol.zool.SYN.synonymgenmodifierad genförändrade grödorsedan 1990