publicerad: 2021  
samvetsfråga samvetsfrågan samvetsfrågor
sam·vets|­fråg·an
substantiv
sam`vetsfråga
fråga som sätter ens sam­vete på prov särsk. om fråga som man vet svaret på men gärna vill und­vika att besvara
slutligen ställdes samvets­frågan: "Skulle du kunna döda en soldat som höll på att våld­ta din hustru?"
äv. om fråga som av­görs av det en­skilda sam­vetet utan yttre på­verkan
en samvets­fråga där partidisciplinen fick vika
belagt sedan 1738