SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
geni [∫eni´] substantiv ~et ~er geni·etutom­ordentligt begåvad person intellektuellt el. konstnärligt psykol.yrk.SYN.synonymsnille geniförklaradspråkgeniuniversalgenigeniet Einsteingeniet Mozarthon är ett matematiskt geniäv.utom­ordentlig begåvning hon har geniibl. ngt ut­vidgatbollgenivänskapsgenisedan 1794av fra. génie med samma betydelse; av lat. gen´ius ’skydds­ande’, senare även ’vett; smak; kvickhet’; jfr genius