SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ge`nitiv substantiv ~en ~er gen·it·iv·enett kasus som an­ger tillhörighetsförhållande el. sam­hörighet e.d. språkvet.JFRcohyponymdativcohyponymnominativcohyponymackusativ genitivformgenitivändelsei ut­trycket ”Stockholms slott” står ”Stockholms” i genitiv(i) genitivsedan 1815av lat. (ca´sus) geniti´vus ’som ut­märker släkte eller till­hörighet’; till genus Substantiv och egennamn som slutar på -s kan inte få något genitiv-s. Som ersättning rekommenderades förr en apostrof (Hans’ föräldrar), men det anses inte längre nödvändigt. Det är dock inget fel att använda apostrof i sådana fall.  Däremot är det inte ovanliga apostrofbruket i uttryck som Olle’s pizzeria olämpligt. Det bruket skulle skapa en skillnad mellan genitivmarkeringar vid egennamn och substantiv, eftersom vi aldrig skulle kunna acceptera t.ex. *barnen’s leksaker.