SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ge`nomgående adverb gen·om|­gå·endeutan undan­tag NollSYN.synonymöverlag in­redningen gick genomgående i blåttdet är genomgående äkta ingredienser i brödetsedan 1846
2ge`nomgående adjektiv, ingen böjning gen·om|­gå·endesom går från den ena sidan till den an­dra av ngt Nollgenomgående trafiken genomgående lägenhet med fönster åt båda hållenäv. bildligtsom finns över­allt i ngt ett genomgående fel i av­handlingen är de o­tillräckliga referensernaett genomgående tema i hennes författarskapsedan 1818