SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ge`nomskärning substantiv ~en ~ar gen·om|­skär·ning·enav­bildning av ngts skärning med ett (tänkt) plan af.JFRcohyponymtvärsnittcohyponymsektion 2 skissen visar motorn i genomskärningen ritning av propellern i genomskärning(i) genomskärningsedan 1763till genom­skära ’skära tvärs i­genom ngt’