publicerad: 2021  
sedum sedumen
sed·um·en
substantiv
se`dum
typ av ört eller halv­buske med köttiga blad och gula, vita eller röda blommor i knippen ofta odlad i sten­partier i träd­gårdar
gul fet­knopp och kärleks­ört är två av sedumens 500 arter
belagt sedan 1853; av lat. sed´um 'tak­lök'