publicerad: 2021  
seriekrock serie­krocken serie­krockar
serie|­krock·en
substantiv
se`riekrock
krock där flera for­don efter var­andra kör in i närmast framför­varande
ett an­tal serie­krockar på grund av den svåra halkan
belagt sedan 1955