publicerad: 2021  
servegenombrott serve­genombrottet, plural serve­genombrott, bestämd plural serve­genombrotten
serve|­gen·om·brott·et
substantiv
[sör`v-]
vinst av game där mot­ståndaren servar i tennis
ett av­görande serve­genombrott vid ställningen 5–5 i tredje set
belagt sedan 1960-talet