SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
geodime´ter substantiv ~n geodimetrar geo·di·metr·arett instrument för avstånds­mätning med mycket stor nog­grannhet instr.mätning med geodimeter ut­nyttjar blinkande ljus med känd frekvenssedan 1940-taletjfr varu­märket Geodimeter