SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
geografi´ substantiv ~n ~er geo·grafi·ervetenskapen om natur- och kultur­landskapets bildning, fram­växt och förändringar och om sam­spelet mellan natur­givna och kultur­betingade förhållanden geogr.kulturgeografinamngeografinaturgeografipolitisk geografiäv. om an­dra före­teelsers ut­seende och strukturuniversums geografistudera blod­ådrornas geografiut i geografinut i om­givande naturvard.de kom in för fort i kurvan och bilen for rätt ut i geografin sedan 1690av grek. geographi´a ’jordbeskrivning’, till ge´ ’jord’ och graph´ein ’skriva’