publicerad: 2021  
sfär sfären sfärer
sfär·en
substantiv
helt runt tre­dimensionellt före­mål så att alla punkter på ytan har samma av­stånd till en punkt i det inre (medel­punkten); särsk. i geometriska samman­hang och med ton­vikt på ytans form snarare än det inre
JFR 1klot
förr tänkte man sig att himla­kropparna var fästade vid genom­skinliga sfärer som vred sig kring jorden
äv. om (tänkt) skikt som om­ger himla­kropp vanligen i sammansättn. eller dylikt
äv. bildligt om (naturligt av­gränsat, ofta abstrakt) om­råde
hennes privata sfär
sfärernas musik se musik
belagt sedan 1611; via lat. av grek. sphai´ra 'klot; himla­valv'; jfr ur­sprung till atmosfär, stratosfär