publicerad: 2021  
sjutton
sjut|­ton
räkneord
sjutt`on
1 grund­talet som är sexton plus ett
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska siutan; jfr ur­sprung till aderton
2 ett milt kraft­uttryck
fy sjutton!; sjutton ock­så!; kostymen var dyr som sjutton; det var som sjutton!
det vete sjutton (starkt) var­dagligtdet är nästan omöjligt att vetaBlir det någon värme i sommar, tro? – Det vete sjutton
för sjutton gubbar se gubbe
ge sig sjutton på något var­dagligtvara fast besluten att göra någothon gav sig sjutton på att hon skulle lära sig franska
ge sjutton i något var­dagligtstrunta i någothan gav sjutton i att ställa väckar­klockan
vara full i sjutton se full
belagt sedan 1839