SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gill´er substantiv gillret, plur. ~, best. plur. gillren gillr·etfälla för djurfångst vanligen konstruerad så att en tyngd faller ner vid beröring och dödar djuret jakt.gillergropsnargillerstockgillerfångst med giller är nu­mera förbjudensedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. gilder; trol. besl. med gilja i bet. ’locka’