publicerad: 2021  
skadegörelse skade­görelsen skade­görelser
skade|­gör·els·en
substantiv
ska`degörelse
(av­siktligt) orsakande av skada på före­mål eller dylikt
skadegörelse (något)
klotter och annan skade­görelse i tunnel­banan; två skolor ut­sattes för skade­görelse under natten till sön­dagen
belagt sedan 1868