SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gil`tig adjektiv ~t gilt·igsom räknas som (formellt) till­räcklig i samman­hanget af.jur.JFRcohyponymgångbar biljetten är fort­farande giltighon hade giltiga skäl att ute­blifrån­varo utan giltigt förfalldokumentet måste under­tecknas för att vara giltigtsedan 1648av ty. giltig med samma betydelse, bi­form till gültig; besl. med gäld, 1gälla; jfr likgiltig