publicerad: 2021  
skarv skarven skarvar
skarv·en
substantiv
1 fog mellan två (delar av ett) före­mål spec. i järnvägs­räls
JFR 1fog
rälsskarv; skenskarv
en skarv (mellan några)
dunket från skarvarna; skarvarna mellan stenarna var fyllda med jord
äv. förlängnings­bit
äv. bildligt övergång t.ex. mellan två tids­perioder
skarven mellan 1900-talet och 2000-talet
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska skarver; gemensamt germanskt ord, besläktat med 1skärva!!
2 typ av långhalsad, mörk sjö­fågel med lång, i spetsen hak­böjd näbb
storskarv; toppskarv
skarvarna är skickliga flygare, simmare och dykare
belagt sedan 1611; av ljud­härmande urspr.