SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gire´ra verb ~de ~t gir·er·aröver­föra (pengar) från ett konto till ett annat med hjälp av bank- el. plus­giro ekon.det är enklare att girera än att gå till banken och betalagirera (BELOPP) (till ngn/ngt)sedan 1887till giro Subst.:vbid1-169913girerande, girering