SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gi`vetvis adverb giv·et·visnaturligtvis NollSYN.synonymförstås det är givetvis kunderna som får betala när staten lägger ökade skatter på före­tagengivetvis stod glädjen högt i tak i svensklägret efter OS-guldetsedan 1861