SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gi`vmild adjektiv givmilt giv|­mildsom ofta och gärna ger bort ngt admin.psykol.SYN.synonymgenerössynonymfrikostig hon var givmild med både kärlek och presenteräv. bildligten givmild natur hade försett trakten med många sjöargivmild (mot ngn)sedan 1526ombildn. i an­slutning till 1giva (se ge) av fornsv. giæfmilder, till giæf ’gåva’; se äv. mild