publicerad: 2021  
skräpa skräpade skräpat
verb
skrä`pa
vanligen med partikelnner sprida ut avfalls­produkter t.ex. papper(sbitar)
någon skräpar ner (någonstans) någon skräpar ner (något)
man får inte skräpa ner i naturen; barnen hade skräpat ner hela vardags­rummet
gå/ligga/stå och skräpa en­bart ta upp platsutan att vara till någon nytta: några gamla möbler stod och skräpade i källaren ○ äv. bildligthan gick hemma och skräpade hela helgen
belagt sedan 1773; till skräp
skräpaskräpande